Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 2bf224c115d49f9c90ad988c7219d6e0
bip.png ade96c3408eb21f18891ec9269bb9003
Niedziela,  18 lutego 2018
Konstancji, Krystiana, Sylwany
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
mapa
DOŁĄCZONE PLIKI
Nekla 918/17
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię
Adres: Nekla 918/17
62-330 Nekla
Powierzchnia: 505 [m2]
Forma własności: gminna
Numer księgi wieczystej: PO1F/00031554/8
Charakter: niezabudowana
Funkcja: mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: brak
Warunki zabudowy: Wydano
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Gmina Nekla
Nazwa instytucji: Gmina Nekla
Adres: Dworcowa 10
62-330 Nekla
61 438 60 11
61 438 64 90
nekla@gminanekla.pl
www.nekla.eu
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dostęp do działki drogą asfaltową gminną.

Najbliższa linia kolejowa:

 

Inne media techniczne:

Przy działce znajduje się sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna do której możliwe jest podłączenie.

Opis nieruchomości

Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny usług publicznych. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.95.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: przetarg nieograniczony
Cena: Kupno: 39360.00
Fotografie oferty
Nekla 918/17
Pdf
Drukuj
Powrót
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 63aafd36cacff81c9182e4ff2884cd13
Ulica: Nekielka 198/3, 62-330 Nekla
Powierzchnia: 2457m2
Charakter: niezabudowana
Powierzchnia : 505m2
Charakter : niezabudowana
Powierzchnia : 1065m2
Charakter : niezabudowana
Powierzchnia : 59549m2
Powierzchnia : 6ha
Charakter : niezabudowana
Powierzchnia : 195693m2
Powierzchnia : 20ha
Charakter : niezabudowana
Ulica: Nekielka 146/19, 62-330 Nekla
Powierzchnia: 2039m2
Charakter: niezabudowana
Ulica: Kwiatowa  , 62-330 Zasutowo
Powierzchnia: 59549m2
Powierzchnia: 6ha
Charakter: niezabudowana
Ulica:    , 62-330 Nekla
Powierzchnia: 195693m2
Powierzchnia: 20ha
Charakter: niezabudowana
Ulica: Gierłatowo  , 62-330 Gierłatowo
Powierzchnia: 4284m2
Charakter: niezabudowana
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zbrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.