Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 71b63b79db938edf5b6bf0c447faca43
bip.png 08e791f6536d71618fe3613220f7456e
Środa,  19 lutego 2020
Bettiny, Konrada, Mirosława
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2020-01-20 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Mieszkańców Gminy Nekla, którzy mieszkają na terenach nieskanalizowanych, zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskanie dotacji w wysokości 2000 złotych możliwe będzie po złożeniu wniosku wraz z załącznikami i zakwalifikowaniu się do programu. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Kryterium przyznania dotacji stanowi liczba osób zamieszkujących nieruchomość ( im większa liczba mieszkańców tym wyższa ocena wniosku). Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2020 roku.

Wnioski dostępne  są w UMiG, Referacie Gospodarki Komunalnej oraz na stronie internetowej www.nekla.eu.

Dokumenty należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Nad Maskawą 5 lub w sekretariacie UMiG przy ul. Dworcowej 10. Realizacja inwestycji powinna nastąpić po podpisaniu umowy o dotację w 2020 roku.

Starając się o dotację należy mieć na uwadze to, że przed złożeniem kompletu dokumentów dotyczących zakończenia i rozliczenia inwestycji, wymagane jest przedłożenie kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej  z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię