Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 8d0949e49bb6ec717352d8b2b4512ae3
bip.png 389f34e58db7e9fa98b1d331b713070c
Niedziela,  17 listopada 2019
Grzegorza, Salomei, Walerii
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
WYNAJMUJESZ MIESZKANIE - PŁAĆ ZA ŚMIECI!
2019-10-25 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy także osób przebywających czasowo na terenie Gminy Nekla – Obcokrajowcy). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONTROLE W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH TJ. CZY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRAWIDŁOWO WYKAZUJĄ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE DANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Jednocześnie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu z góry, w terminie do 15-go każdego miesiąca. 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
pomoc prawna napis11.jpg 1888e4a85348153a3aae5f296f5ce4d4
gospodarka kopia.jpg f5ad5a67446b3b6f6f56a7f9ba549496
rolnictwo_baner.jpg d7612d3138c89300281a8f6f167a6ff6
banerroz.gif 6334b5ffff8fe024a5328915f63b0b22