Nekla - turystyka.nekla.eu

epuap.png 70c839f5658dd26b98547abb4572ee1b
bip.png b41c9bbce1a92a1683a21bda0a48b83e
Piątek,  24 stycznia 2020
Felicji, Roberta, Sławy
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
WYNAJMUJESZ MIESZKANIE - PŁAĆ ZA ŚMIECI!
2019-10-25 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny
Referat podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Nekli informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy także osób przebywających czasowo na terenie Gminy Nekla – Obcokrajowcy). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, IŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONTROLE W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ Z PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH TJ. CZY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PRAWIDŁOWO WYKAZUJĄ LICZBĘ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE DANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Jednocześnie informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz w miesiącu z góry, w terminie do 15-go każdego miesiąca. 
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię