Nekla - osp.nekla.eu

epuap.png 2d57049ac924fb5f7c4b18be297b1655
bip.png acf7f67a7b5734d5f5980b2162372df7
Poniedziałek,  20 sierpnia 2018
Bernarda, Sabiny, Samuela
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Dobra i zła wiadomość dla zespołu pałacowo-parkowego w Nekli!
2018-07-13 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
W dniu 6 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę beneficjentów, którym przyznano pomoc finansową w ramach operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Nekla otrzymała przedmiotowe dofinansowanie i znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej uzyskując 28 pkt. na 32 możliwe do uzyskania punkty. W ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków. 
Przedmiotem dofinansowania zostało objęte zadanie pn.: „Przebudowa części pomieszczeń byłego Pałacu ze zmianą sposobu użytkowania na izbę pamięci (salę historyczną), przebudową wieży, tarasu z tyłu budynku, budową tarasu widokowego na części dachu, wykonaniem robót budowalnych związanych z zagospodarowaniem terenu z tyłu budynku”. Celem operacji jest konserwacja i poprawa stanu zabytkowego Pałacu w Nekli służąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie sali historycznej wraz z elementami towarzyszącymi, co przyczyni się do podniesienia świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie lokalnego dziedzictwa oraz promocji dziedzictwa kulturowego Gminy wśród turystów, wspierająca rozwój regionu. Całkowita wartość inwestycji to 999 343,14 zł, natomiast wnioskowana maksymalna kwota dofinansowania to 500 000,00 zł, która została przyznana Gminie w całości. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 roku.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla złożyła także wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na zaadaptowaniu budynku dawnej wozowni, będącej częścią zespołu pałacowo-parkowego w Nekli, na pomieszczenia biblioteczne. W dniu 2 lipca br. Instytut książki ogłosił wyniki naboru w ramach programu Infrastruktura bibliotek na lata 2016-2020, w którym to naborze biblioteka złożyła przedmiotowy wniosek. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 218 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 30. Wniosek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na ograniczoną pulę środków nie otrzymał dofinansowania. O pozycji wniosku na liście rankingowej zdecydowały m. in. poniższe kryteria: 
- zły stan techniczny obiektu biblioteki – brak punktów, ponieważ wniosek Biblioteki Publicznej w Nekli dotyczył przeniesienia instytucji do nowej siedziby spełniającej określone wymogi powierzchni wynoszące min. 300m2, z kolei siedziba nekielskiej biblioteki nie mogła być przedmiotem wniosku, ponieważ powierzchnia jej pomieszczeń bibliotecznych nie przekracza dziś 220 m2,
- obiekt biblioteki objęty zadaniem jest własnością wnioskodawcy – brak punktów, ponieważ właścicielem zespołu pałacowo-parkowego jest Gmina Nekla, a nie Biblioteka Publiczna w Nekli jako wnioskodawca,
- cena 1 m2 powierzchni całkowitej obiektu objętego zadaniem w stosunku do pozostałych wniosków – w tym kryterium wniosek Biblioteki nie mógł konkurować z pozostałymi wnioskami, ponieważ koszt robót budowlanych przy zabytku jakim jest dawna wozownia wyszedł bardzo wysoki na tle pozostałych w konkursie wniosków.
Jednocześnie informujemy, iż Biblioteka Publiczna w Nekli złoży wniosek o dofinansowanie w kolejnym naborze.
Referat ds. zamówień publicznych, 
inwestycji, obszarów wiejskich i dróg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
100 lat_230.jpg 70aa1e7121ddf54669bd417578c2b360
plakat rajd rowerowy hotel__1 zajawka zapisy zakończone.jpg d68384ab10c0a57f8ac59171e4ee21df
Wybory_samorz_2018_230.jpg 930358c35efe282b8093cfe0e02ae637
pomoc prawna napis11.jpg 6e20ccaea40f71d18bb9294b913aa61c
gospodarka kopia.jpg 2fdaf59baa1b12cf8f0976acc6f3e113
rolnictwo_baner.jpg 88240a4f76877269409717836941aa14